Formuláře -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Formuláře Přihlásit Vyhledávání English
Věda a výzkum

Formuláře

Tisk stránky

Doktorského studia | Projekty VaV | Habilitační a profesorské řízení | Ostatní

 


 

Formuláře doktorského studia

Hodnocení studentů doktorského studia za aktuální období

Formuláře - Přijímací řizeni do DS:
Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu    DOC ; PDF - změna 20.3.2017
Hodnocení znalostí a schopností žadatele v dokt. studijním programu    DOC ; PDF
Návrh přijímací komise pro přijetí ke studiu v DS programech    DOC ; PDF - změna 3.3.2017
Protokol přijímacího řízení (DS)    DOC ; PDF
Poučení studenta/stážisty Fakulty stavební ČVUT v Praze o BOZP a PO
Individuální studijní plán - tisk je možný pouze z IS KOS.

Formuláře - Průběh studia:
Žádost o přerušení doktorského studia    DOC ; PDF
Žádost o změnu formy doktorského studia    DOC ; PDF
Žádost o změnu oboru v doktorském studiu    DOC ; PDF
Žádost o povolení vykonání zahraniční stáže v rámci doktorského studia    DOC ; PDF
Návrh katedry na přijetí doktoranda na krátkodobý pobyt (stáž)    DOC ; PDF
Žádost o evidenci uznané doby rodičovství    DOC ; PDF - změna 13.6.2018

Formuláře - Odborná rozprava:
Přihláška k odborné rozpravě    DOC ; PDF
Zápis o odborné rozpravě v rámci studijního bloku DS    DOC ; PDF

Formuláře - Státní doktorská zkouška:
Žádost o státní doktorskou zkoušku    DOC ; PDF
Návrh na složení komise ke státní doktorské zkoušce    DOC ; PDF - 7.9.2018
Schválení členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby DP na zasedání Vědecké rady    DOC ; PDF
Hlasovací lístky k SDZ - 1.kolo, 2.kolo    DOC ; PDF
Zápis o státní doktorské zkoušce    DOC ; PDF - změna 18.1.2018
Příspěvek z fondu ČVUT    DOC ; PDF

Formuláře - obhajoby DP
Informace k obhajobě disertační práce
Žádost o povolení obhajoby disertační práce    DOC ; PDF - změna 16.11.2017
Vzor titulních stran tézí    česká varianta ; anglická varianta (Word)
Sjednocená podoba disertačních prací:
      Vazba disertační práce
      1. strana disertační práce
      Prohlášení doktoranda k disertační práci
Návrh na složení komise k obhajobě disertační práce    DOC ; PDF - 7.9.2018
Schválení členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby DP na zasedání Vědecké rady    DOC ; PDF
Posudek disertační práce    DOC ; PDF
Opponent´s Review of the Doctoral Thesis    DOC ; PDF

Formuláře - Školitelé DS:
Návrh na navýšení počtu vedených doktorandů - 18.9.2018
Žádost o schválení školitele bez příslušných titulů (tj. bez titulu profesor, docent, DrSc.)    DOC ; PDF - změna 9.1.2018
Žádost o školitele-specialistu    DOC ; PDF

Formuláře - Potvrzení:
Potvrzení o studiu    DOC ; PDF
Potvrzení v angličtině lze získat na oddělení doktorského studia (vytištěním z KOSu)

Žádost o zavedení doktorského předmětu    DOC ; PDF

Změna čísla bankovního účtu    DOC ; PDF

 


 

Formuláře projektů VaV

Předpokládaná spolupráce s experimentálními centry    DOC ; PDF
Dohoda o spolupráci na řešení grantového projektu (v rámci ČVUT)    DOC ; PDF
Žádost o výplatu stipendia    DOC ; PDF   (z grantů, atd.) - změna 8.8.2018
Žádost o účelové stipendium z grantu    DOC ; PDF   dle Metodického pokynu č. 78/2016 - změna 11.5.2018
Návrh na výplatu odměn z grantu    Excel
Žádost o vrácení části dotace do státního rozpočtu    DOC ; PDF - změna 10.5.2017
Prohlášení příjemce ke způsobilosti výše DPH jako výdaje projektu    DOC ; PDF - 31.8.2018
Hodnocení zaměstnance (Excel)

 


 

Formuláře pro habilitační a profesorské řízení

Posudek habilitační práce    DOC ; PDF
Posudek habilitační práce    DOC ; PDF   v angličtině

 


 

Formuláře ostatní

Žádost katedry a/nebo řešitele grantu o fakultní příspěvek k pořízení investice    DOC ; PDF
Požadavek o studentskou vědeckou sílu    DOC ; PDF - změna 16.1.2018

 


 

Návod k vyplňování formulářů

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Radmila Hamarová Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 18. září 2018, 14:20  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz