Formuláře zahraničního oddělení

Zahraniční oddělení

 

 • Přihláška do konkurzu na studijní výměnný pobyt    DOC ; PDF
 • Srovnávací arch pro studium v zahraničí    DOC ; PDF
 • Dohoda stavebních fakult ČR a SR o vzájemném vypořádávání cestovních náhrad

 • Žádost o udělení podpory z prostředků Fondu na rozvoj mezinárodní mobility    DOC ; PDF - změna 31.1.2020
 • Žádost o finanční podporu pro zahraničního akademického pracovníka    DOC ; PDF - změna 25.2.2019
 • Žádost o přiznání účelového stipendia pro studenty, kteří vyjíždějí na zahr. stud. pobyt    DOC ; PDF - změna 31.1.2020

 

Formuláře pro program Erasmus+

nutné přihlášení do informačního portálu ČVUT

 

Formuláře oddělení ZS

Namísto elektronického systému zúčtování zahraničních cest prosím používejte nadále stávající formuláře. Děkujeme.

 • Návrhový list pro cestu do zahraničí    DOC ; PDF - změna 1.6.2020
 • Informace o průběhu služební zahraniční cesty    DOC ; PDF - změna 22.1.2019

 • Žádost o povolení použití soukromého vozidla k pracovní cestě    DOC ; PDF - změna 15.3.2017
 • Použití osobního automobilu - příloha k vyúčtování nákladů zahraniční pracovní cesty:
      a) zaměstnance    Excel - změna 6.1.2020
      b) pronajatého v zahraničí    Excel
      c) referentského (fakultního)    Excel

 • Návrh na přijetí zahraničního hosta    DOC ; PDF - změna 14.5.2019
 • Návrh na přijetí zahraničního hosta na dlouhodobý pobyt    DOC ; PDF anglicko-česká varianta - změna 6.2.2020

 • Návrh katedry na přijetí zahraničního studenta na krátkodobý studijní pobyt (stáž)    DOC ; PDF - změna 12.3.2019

 • Žádost o provedení úhrady - bezhotovostní platby do zahraničí    DOC ; PDF - změna 2.10.2019

 • Nepojmenovaná smlouva - zahraniční host    DOC ; PDF

 • Smlouva příkazní    DOC ; PDF - změna 13.12.2019

 

Návod k vyplňování formulářů