Katedra matematiky (K101)


Vedoucí
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
Sekretářka
Lucie Hančlová
Zástupce vedoucího
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.
doc. RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
RNDr. Iva Malechová, CSc.
KOS - Rozvrhář
RNDr. Václav Kelar, CSc.
RNDr. Iva Malechová, CSc.
doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
KOS - Studijní referent
RNDr. Václav Kelar, CSc.
RNDr. Iva Malechová, CSc.
doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Mgr. Milan Bořík, Ph.D.
RNDr. Václav Kelar, CSc.
RNDr. Iva Malechová, CSc.
doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
Email
k101@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 354 390
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra matematiky
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku matematiky, informatiky, konstruktivní geometrie a matematické statistiky ve všech studijních programech a formách studia. Průběžně se podílí na změnách v metodice výuky a na pedagogickém výzkumu.

Matematický výzkum je především zaměřen na matematickou a numerickou analýzu. Pracovníci katedry pracují v oblasti parciálních diferenciálních rovnic, dynamických systémů, ve funkcionální analýze a obecné algebře, kde dosáhli významných teoretických i aplikačních výsledků. Soustavně jsou rovněž pěstovány oblasti matematického modelování a scientific computing a aplikace matematiky v geodézii a kartografii a aplikace matematické statistiky. Katedra úzce spolupracuje s ostatními katedrami na řešení praktických a aplikačních problémů.