Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126)


Vedoucí
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Sekretářka
Iva Zelenková
Zástupce vedoucího
Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
KOS - Rozvrhář
Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.
Ing. Dana Čápová, Ph.D.
KOS - Studijní referent
Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.
Ing. Dana Čápová, Ph.D.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Ing. Lucie Brožová, Ph.D.
Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.
Ing. Dana Čápová, Ph.D.
Email
k126@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 354 521
(+420) 224 354 525
Fax
(+420) 224 355 439
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra je nositelem doktorského, magisterských a bakalářských studijních oborů v ekonomice a řízení stavebnictví a v řízení staveb. Předměty v této specializaci zajišťuje rovněž pro ostatní studijní obory fakulty a Masarykův ústav vyšších studií. Katedra je významným poskytovatelem programů celoživotního vzdělávání v oborech řízení stavebnictví, dodavatelské systémy a řízení stavebních smluv. Katedra poskytuje odborné služby v oboru ekonomika stavebnictví a oceňování nemovitostí v rámci znaleckého ústavu FSv ČVUT v Praze.