Katedra architektury (K129)


Vedoucí
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
Sekretářka
Lucie Cvancigerová, BBus (Hons), DiS.
Lenka Jeníková, DiS.
Renée Weichertová
Zástupce vedoucího
doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
KOS - Rozvrhář
Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Ing. arch. Eva Linhartová
KOS - Studijní referent
Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Ing. arch. Eva Linhartová
prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng., Ph.D.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
Ing. arch. Eva Linhartová
prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng., Ph.D.
Email
k129@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 35 5475
(+420) 224 35 4717
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra architektury
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Studium architektury a její začlenění do výuky Fakulty stavební ČVUT v Praze má dlouholetou tradici. Katedra architektury zabezpečuje výuku předmětů teoretického architektonického charakteru a dále jejich aplikaci v architektonických předmětech. Jsou to zejména – dějiny architektury, dějiny umění, architektonické kreslení, architektonická kompozice, nauka o budovách a ateliéry.

Katedra garantuje výuku v bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství (A+S, obor Architektura a stavitelství) a navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství (oboru Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství) a v doktorském studijním programu Architektura a stavitelství (obory Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví).

Cílem práce pracovníků katedry je vychovávat absolventy, architekty s rozšířeným inženýrským vzděláním tak, aby se mohli hlásit k odpovědnosti za celý proces výstavby – tedy zejména jako tvůrčí pracovníci v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů staveb ve všech projektových fázích včetně autorství konceptu technického řešení, jako koordinátoři projektového týmu, jako hlavní inženýři (správně architekti) projektu, aby mohli vykonávat architektonický a technický dozor, pracovat ve správních institucích a úřadech, na výzkumných pracovištích a v dalších oblastech investiční výstavby i mimo ni.