Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí (K134)


Vedoucí
prof. Ing. František Wald, CSc.
Sekretářka
Kateřina Mrázková
Zástupce vedoucího
Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.
KOS - Rozvrhář
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Kateřina Mrázková
KOS - Studijní referent
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.
Kateřina Mrázková
KOS - Referent pro státní zkoušky
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.
Kateřina Mrázková
Email
k134@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 354 772
Fax
(+420) 233 337 466
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí se orientuje na výzkum v oboru ocelových a dřevěných konstrukcí, zejména průmyslových, inženýrských a občanských staveb, technologických konstrukcí a staveb silničních a železničních mostů. Řeší spřažené konstrukce, tenkostěnné konstrukce, navrhování styčníků a chování konstrukcí za požáru. Dalším předmětem výzkumu je mechanické chování dřeva a dřevostavby a konstrukce ze skla a hliníku.

Katedra zajišťuje výuku předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu ve zmíněných oblastech, spolupracuje na řešení složitých úkolů stavební praxe a podílí se na normalizační činnosti.

Laboratoř katedry slouží výuce i výzkumu v oblasti technologie výroby ocelových a dřevěných konstrukcí a mechanického zkoušení materiálů, konstrukčních prvků a konstrukcí. Laboratoř je akreditována pro mechanické zkoušky kovů a svarů.