Experimentální centrum (K210)


Vedoucí
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
Sekretářka
Alžběta Havlová
Zástupce vedoucího
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
KOS - Rozvrhář
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
doc. Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.
KOS - Studijní referent
Alžběta Havlová
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
doc. Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Alžběta Havlová
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
doc. Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.
Email
ecentrum@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 354 306
(+420) 224 354 331
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Experimentální centrum
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Experimentální centrum je společným pracovištěm oborů zaměřených na výuku stavebních konstrukcí a materiálů. Zajišťuje experimentální práce, vyplývající z potřeb výuky, grantové a projektové činnosti kateder a v neposlední řadě také ostatní ekonomické činnosti.

Organizačně se dělí na tři náplní provázaná pracoviště. Materiálové laboratoře zajišťují práce technologické povahy, především výrobu zkušebních prvků, částí konstrukcí nebo celých konstrukcí. Ve zkušebních laboratořích jsou soustředěna technická zařízení a stroje, určené k provádění mechanických, statických i dynamických zkoušek stavebních konstrukcí a materiálů. Měřicí a vyhodnocovací středisko soustřeďuje experimentální výsledky podle standardních programů i vlastního software.