vedení a sekretariát děkanátu (K910)


Vedoucí
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
Sekretářka
Martina Vavřinová
Soňa Vocetková
Zástupce vedoucího
(není)
Email
tajemnik@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 2 2435 8776
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
vedení a sekretariát děkanátu
Thákurova 7
166 29 Praha 6