Právní oddělení (K915)


Vedoucí
Mgr. Lucie Czivišová
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
(není)
Email
lucie.czivisova@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 358 760
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Právní oddělení
Thákurova 7
166 29 Praha 6