Oddělení pro doplňkovou činnost (K924)


Vedoucí
Ing. Renata Vlčková
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
(není)
Email
renata.vlckova@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 358 753
(+420) 731 541 580
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Oddělení pro doplňkovou činnost
Thákurova 7
166 29 Praha 6