Katedra matematiky


Kontakt

Vedoucí katedry:
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
Sekretářka:
Lucie Hančlová
Zástupce vedoucího katedry:
doc. RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
E-mail:
k101@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 390
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra matematiky
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku matematiky, informatiky, konstruktivní geometrie a matematické statistiky ve všech studijních programech a formách studia. Průběžně se podílí na změnách v metodice výuky a na pedagogickém výzkumu.

Matematický výzkum je především zaměřen na matematickou a numerickou analýzu. Pracovníci katedry pracují v oblasti parciálních diferenciálních rovnic, dynamických systémů, ve funkcionální analýze a obecné algebře, kde dosáhli významných teoretických i aplikačních výsledků. Soustavně jsou rovněž pěstovány oblasti matematického modelování a scientific computing a aplikace matematiky v geodézii a kartografii a aplikace matematické statistiky. Katedra úzce spolupracuje s ostatními katedrami na řešení praktických a aplikačních problémů.