Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví


Kontakt

Vedoucí katedry:
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Sekretářka:
Iva Zelenková
Zástupce vedoucího katedry:
Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
E-mail:
k126@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 521, (+420) 224 354 525
Fax:
(+420) 224 355 439
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra je nositelem doktorského, magisterských a bakalářských studijních oborů v ekonomice a řízení stavebnictví a v řízení staveb. Předměty v této specializaci zajišťuje rovněž pro ostatní studijní obory fakulty a Masarykův ústav vyšších studií. Katedra je významným poskytovatelem programů celoživotního vzdělávání v oborech řízení stavebnictví, dodavatelské systémy a řízení stavebních smluv. Katedra poskytuje odborné služby v oboru ekonomika stavebnictví a oceňování nemovitostí v rámci znaleckého ústavu FSv ČVUT v Praze.