Katedra inženýrské informatiky


Kontakt

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
Sekretářka:
Jana Pavlová
Zástupce vedoucího katedry:
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
E-mail:
k128@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 514
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra inženýrské informatiky
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na oblast informačního inženýrství a optimalizačního modelování pro potřeby stavebnictví a investiční výstavby. Základem jsou teoretické disciplíny: matematické modelování, počítačové systémy a informační technologie. Aplikační oblasti těchto disciplín jsou projektování a řízení ve stavebnictví a výstavbě. V rámci vědeckovýzkumných záměrů fakulty je specifickým vědeckovýzkumným záměrem katedry analýza a tvorba informační podpory řízení stavebního podniku, staveb a projektových ústavů a dále aplikace a rozvoj systémů CAD a GIS v projektování.Katedra vyučuje optimalizační metody, systémové modelování a informační systémy, zejména na ekonomických studijních oborech.Pro výuku a tvůrčí práci studentů je katedra vybavena počítačovou učebnou a vlastní počítačovou laboratoří, v nichž jsou k dispozici osobní počítače a lokální sítě osobních počítačů.Katedra je pověřena výchovou doktorandů v oboru Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.