Katedra betonových a zděných konstrukcí


Kontakt

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Sekretářka:
Marcela Ježková
Zástupce vedoucího katedry:
doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
E-mail:
k133@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 627
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku v oboru betonových a zděných konstrukcí bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb a silničních a železničních mostů v bakalářských a magisterských programech. Katedra klade důraz na výuku v doktorských studijních programech a také připravuje kurzy celoživotního vzdělávání. Pracovníci katedry se zabývají teoretickým a experimentálním výzkumem v oblasti ověřování chování betonových a zděných konstrukcí, výzkumem kompozitních materiálů na bázi cementu, vláknobetonů, vlastností betonu v raném stádiu, vyztuženého zdiva a předpjatých betonových konstrukcí, navrhování na účinky požáru a aplikacemi výsledků výzkumu v metodách praktického navrhování. Laboratoř katedry slouží pro potřeby výuky a vědeckovýzkumných úkolů a k řešení konkrétních zadání pro praxi.

Důležitou součástí činnosti katedry je i zpracování znaleckých posudků a expertiz.