Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí


Kontakt

Vedoucí katedry:
prof. Ing. František Wald, CSc.
Sekretářka:
Kateřina Mrázková
Zástupce vedoucího katedry:
Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.
E-mail:
k134@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 772
Fax:
(+420) 233 337 466
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí se orientuje na výzkum v oboru ocelových a dřevěných konstrukcí, zejména průmyslových, inženýrských a občanských staveb, technologických konstrukcí a staveb silničních a železničních mostů. Řeší spřažené konstrukce, tenkostěnné konstrukce, navrhování styčníků a chování konstrukcí za požáru. Dalším předmětem výzkumu je mechanické chování dřeva a dřevostavby a konstrukce ze skla a hliníku.

Katedra zajišťuje výuku předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu ve zmíněných oblastech, spolupracuje na řešení složitých úkolů stavební praxe a podílí se na normalizační činnosti.

Laboratoř katedry slouží výuce i výzkumu v oblasti technologie výroby ocelových a dřevěných konstrukcí a mechanického zkoušení materiálů, konstrukčních prvků a konstrukcí. Laboratoř je akreditována pro mechanické zkoušky kovů a svarů.