Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 141 Přihlásit Vyhledávání English

Katedra hydrauliky a hydrologie

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí katedry:
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Sekretářka:
Jaroslava Rampasová
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra hydrauliky a hydrologie
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k141@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 353 883
Fax:
(+420) 224 354 793


Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku teoretických i aplikovaných předmětů v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. Těžiště pedagogické práce spočívá ve výuce hydrauliky, hydrologie, a předmětů orientovaných na problematiku vodních toků a vodního hospodářství.
Katedra je zároveň vědeckým pracovištěm, které řeší projekty základního i aplikovaného výzkumu. Výzkum je tematicky zaměřen na:


  • proudění v otevřených korytech a v potrubí
  • hydrauliku objektů a pohyb splavenin
  • protipovodňovou ochranu a revitalizaci vodních toků
  • hydrologii svahu a povodí
  • modelování srážkoodtokových vztahů
  • transport kontaminantů v přírodních pórovitých formacích

  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 24. dubna 2018, 15:47  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz