Vodohospodářské experimentální centrum


Kontakt

Vedoucí pracoviště:
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
Sekretářka:
Zdeňka Sladká
Zástupce vedoucího pracoviště:
Ing. Tomáš Picek, Ph.D.
E-mail:
pollert@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 367, (+420) 224 355 445
Fax:
(+420) 224 355 474
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Vodohospodářské experimentální centrum
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Vodohospodářské experimentální centrum (VEC) je společným pracovištěm oboru vodní stavby a vodní hospodářství se zaměřením na výuku vodohospodářských předmětů pro program Stavební inženýrství a pro specializovanou výuku oboru vodní stavby a vodní hospodářství. Zajišťuje experimentální práce, vyplývající z potřeb výuky, grantové a projektové činnosti kateder a v neposlední řadě také ostatní ekonomické činnosti. Pod odborným vedením jsou realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské. V halové laboratoři VEC jsou soustředěna technická zařízení a stroje určené k provádění fyzikálního modelování vodohospodářských problémů. VEC široce spolupracuje s praxí ve vodohospodářské a ekologické oblasti.