Referát požární ochrany


Kontakt

Vedoucí pracoviště:
Eva Šteffelová
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Referát požární ochrany
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
bozp@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 725 809 736, (+420) 224 357 101

Krátká charakteristika