Oddělení pro vědu a výzkum


Kontakt

Vedoucí pracoviště:
Ing. Radmila Hamarová
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Oddělení pro vědu a výzkum
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
hamarova@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 358 735

Krátká charakteristika

- administrace projektů VaVaI (tuzemských i zahraničních), projektů rozvoje
- studentská grantová soutěž ČVUT
- výzkumné záměry
- evidence výsledků VaVaI (užitné vzory, patenty atd.)
- agenda doktorského studia
- habilitační a profesorské řízení
- vědecká rada
- podklady pro výpočty vědecké aktivity kateder
- výroční zprávy FSv o vědě a výzkumu