Správce hmotného majetku


Kontakt

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Miroslav Horák
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Správce hmotného majetku
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
miroslav.horak@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 358 749, (+420) 603 343 847

Krátká charakteristika