Opatření děkana č 1/2020Č.j. 1OD/921/2020


OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol pro akademický rok 2020/2021

 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze udělí mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2020/2021

ve výši 10 000 Kč
všem uchazečům o studium, kteří úspěšně složí zkoušku Matematika+ (CERMAT) s výsledkem výborně
a dne 1. 11. 2020 budou studenty 1. ročníku jednoho z bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze (FSv ČVUT), přičemž půjde o jejich první studium na FSv ČVUT.

ve výši 7 500 Kč
všem uchazečům o studium, kteří k přihlášce ke studiu doloží průměr z předmětů Matematika 1,00
nebo získají z přijímacího testu z matematiky na FSv ČVUT 19 či 20 bodů z 20 možných
a dne 1. 11. 2020 budou studenty 1. ročníku jednoho z bakalářských studijních programů na FSv ČVUT, přičemž půjde o jejich první studium na FSv ČVUT.

Není třeba žádat, pokud podklady pro zjištění nároku na toto stipendium předal uchazeč společně s přihláškou do studia v rámci přijímacího řízení. V případě, že nepředal a kritéria splňuje, může podat žádost o přiznání tohoto stipendia na studijní oddělení fakulty do 1. 11. 2020.

Celkově se předpokládá, že bude mezi studenty prvních ročníků bakalářského studia na FSv ČVUT rozdělena částka přibližně 500 000 Kč.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan
Praha 10. ledna 2020