Vyhláška děkana č. 4/2019č.j. VD4/921/2019

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AK. ROK 2019/20

 

Vyhlašuji mimořádný termín přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů:

  • Stavební inženýrství
  • Architektura a stavitelství
  • Geodézie a kartografie
  • Stavitelství
  • Civil Engineering (výuka v anglickém jazyce)

 

Pro mimořádný termín přijímací zkoušky platí následující termíny:

Termín podávání přihlášek1. 6. – 31. 7. 2019
Termín přijímací zkoušky28. 8. 2019
Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením31. 7. 2019
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení
tento termín neplatí pro maturitu v září.
V případě maturity v září: ihned po obdržení matur. vysvědčení, nejpozději 16. 9. 2019
31. 7. 2019
Termín pro doručení nostrifikační doložky
nebo potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka
společně s přihláškou nebo nejpozději 16. 9. 2019 osobně při zápisu do studia
Termín zápisu do studia 1. ročníku3. - 5. 9. nebo 16. 9. 2019

 

Postup při podávání přihlášky, průběh přijímacího řízení a detailní informace k přijímací zkoušce naleznete ve Směrnici děkana 3/2018.

Přijímání uchazečů ke studiu v rámci mimořádného termínu se řídí

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz

Elektronickou přihlášku je nutné z databáze vytisknout a zaslat doporučeně na adresu: Fakulta stavební, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Bez zaslání tohoto tiskového výstupu z elektronické databáze nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení. Konkrétní hodina a místnost konání přijímací zkoušky budou uchazečům sděleny prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz u příslušné elektronické přihlášky.

9. dubna 2019

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r.
děkan