26. 6. 2013

Vyhláška děkanky 5/2013


VYHLÁŠKA O STUDIU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FSv ČVUT
MIMOŘÁDNÉ STUDIUM VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ FSv ČVUT

 

Název kurzu celoživotního vzdělávání:

Mimořádné studium vybraných předmětů Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

Obsah:

Absolvování jednotlivých předmětů Fakulty stavební ČVUT v Praze vyučovaných v rámci bakalářského nebo magisterského studia podle vlastního výběru zájemce.
Účastník kurzu nemá status studenta ve smyslu zákona o vysokých školách 111/1998 Sb.
Přehled a anotace nabízených předmětů v členění podle jednotlivých kateder viz www.fsv.cvut.cz/predmety/katedry.php,
přehled předmětů v členění podle studijních programů viz www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prehled/.

 

Cena kurzu:

Kč 1400,- za semestr při 1 hodině výuky týdně.
Při struktuře předmětu např. 1 hodina přednášek týdně + 2 hodiny cvičení týdně = cena za semestr 3x1400,-.

 

Organizace, průběh:

  • výběr předmětu uchazečem, oznámení vybraného kódu předmětu fakultě na kontaktní mail uvedený níže
  • uzavření smlouvy o účasti v kurzu celoživotního vzdělávání (dále CŽV) na FSv ČVUT, obsahem smlouvy mohou být pouze předměty, u kterých není plně obsazená kapacita rozvrhu a uchazeč CŽV si je bude moci zapsat,
  • zahájení a ukončení výuky v souladu s časovým plánem příslušného akademického roku,
  • předepsaný zápočet/zkouška nejsou pro účastníky celoživotního vzdělání povinné,
  • při přerušení řádného studia FSv ČVUT nebo při řádném studiu FSv ČVUT se nelze kurzu Mimořádné studium účastnit.

 

Termín pro přihlášení:

15. září pro výuku v zimním semestru
15. února pro výuku v letním semestru
                na studijním oddělení fakulty

 

Bližší informace podá a přihlášky vyřizuje: studijní oddělení FSv ČVUT,
kontakt: Ing. Ditta Saláková, tel.: 2 2435 8756, email: salakova@fsv.cvut.cz

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka