Vyhláška děkana č.5/2018 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkana č.5/2018 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkana č. 5/2018č.j. VD5/921/2018

 


 

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/19

 

Vyhlašuji mimořádný termín přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů:

  • Stavební inženýrství
  • Architektura a stavitelství
  • Geodézie a kartografie
  • Stavitelství
  • Civil Engineering (výuka v anglickém jazyce)

 

Pro mimořádný termín přijímací zkoušky platí následující termíny:

Termín podávání přihlášek1. 6. – 31. 7. 2018
Termín přijímací zkoušky29. 8. 2018
Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením31. 7. 2018
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení
tento termín neplatí pro maturitu v září.
V případě maturity v září: ihned po obdržení matur. vysvědčení, nejpozději 26. 9. 2018
31. 7. 2018
Termín pro doručení nostrifikační doložky
nebo potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka
společně s přihláškou nebo nejpozději 26. 9. 2018 osobně při zápisu do studia
Termín zápisu do studia 1. ročníku3. - 6. 9. nebo 26. 9. 2018

 

Postup při podávání přihlášky, průběh přijímacího řízení a detailní informace k přijímací zkoušce naleznete ve Směrnici děkanky 1/2017.

Přijímání uchazečů ke studiu v rámci mimořádného termínu se řídí

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz

Elektronickou přihlášku je nutné z databáze vytisknout a zaslat doporučeně na adresu: Fakulta stavební, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Bez zaslání tohoto tiskového výstupu z elektronické databáze nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení. Konkrétní hodina a místnost konání přijímací zkoušky budou uchazečům sděleny prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz u příslušné elektronické přihlášky.

 

17. dubna 2018

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r.
děkan

  Tisk stránky
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkana č.5/2018 Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 27. dubna 2018, 10:48  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz