Vyhláška děkana č.6/2018 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkana č.6/2018 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkana č. 6/2018č.j. VD6/921/2018


 

SNÍŽENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU BODŮ PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

 


 

V souladu s odst. 9 Vyhlášky děkanky FSv ČVUT č. 9/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/19 (dále jen ".Podmínky") upravuji Podmínky v odst. 4 takto:

 

Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu

pro studijní programy Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie:
nejméně 7 bodů ze zkoušky z matematiky

pro studijní programy Stavitelství:
nejméně 5 bodů ze zkoušky z matematiky

pro studijní program Architektura a stavitelství:
nejméně 7 bodů ze zkoušky z matematiky
nejméně 9 bodů ze zkoušky z architektury

 

14. 6. 2018

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r.
děkan

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 15. června 2018, 12:11  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz