Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkana č.9/2018 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkana č 9/2018Č.j. 9VD/921/2018

ZÁPIS DO ZIMNÍHO SEMESTRU AKAD. ROKU 2018/2019

 

 

I. Základní informace


 • V zápisovém období absolvuje student
  a) volbu předmětů v IS KOS
  b) zápis do zimního semestru
  c) případné změny předmětů po zahájení semestru (pro zapsané studenty)

 • Zápis do semestru probíhá elektronicky – student se zapisuje samostatně v IS KOS prostřednictvím tlačítka "uzavřít zápis". Elektronický zápis je studentovi v IS KOS umožněn po splnění podmínek pro postup do dalšího akademického roku studia.

 • Nemůže-li se student zapsat elektronicky v IS KOS, je nutné zápis vyřídit osobně na studijním oddělení fakulty.

 • Po zápisu do semestru, tj. od použití tlačítka "uzavřít zápis" ztrácí student možnost měnit samostatně předměty v IS KOS. Dále je možné měnit předměty pouze osobně na studijním oddělení. Možnost měnit ze strany studenta rozvrh zapsaných předmětů zůstává beze změny.

 

II. Termíny a postup


11.9. úterý v IS KOS od 16.00 h. – 30.9.2018 v IS KOS do 23.59 h.   řádný termín zápisu

 • změny předmětů v IS KOS ze strany studenta do "uzavření zápisu", dále po "uzavření zápisu" prostřednictvím studijního oddělení,

 • zápis do semestru v IS KOS ze strany studenta prostřednictvím tlačítka "uzavřít zápis",

 • změny rozvrhu v IS KOS ze strany studenta – přístup do rozvrhu je otevírán bc. studentům postupně ve dnech 11. (út) – 15.9. (so) v závislosti na dosavadních studijních výsledcích – viz text níže.
  Magisterským studentům bude rozvrh zpřístupněn jednotně 11.9.

Zápis v řádném termínu lze provést také osobně na studijním odd. v úředních hodinách.

Studentům nezapsaným do 30.9.2018 bude následně zrušen rozvrh předmětů v IS KOS. Důvodem je uvolnění rozvrhových kapacit předmětů pro zapsané studenty.

 

1.10. – 5.10.2018 do 11.00 h.   dodatečný zápis mimo stanovený termín na studijním odd. pro studenty nezapsané do studia v řádném termínu
Dodatečný zápis provede student osobně na studijním odd., zápis je zpoplatněn částkou Kč 500,- dle Příkazu rektora č. 6/2017.

Studentům nezapsaným do 5.10.2018 bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností.

 

1.10. – 12.10.2018   dodatečné změny ve skladbě předmětů a v rozvrhu pro zapsané studenty

 • změny předmětů po zahájení semestru na studijním odd. v úředních hodinách
 • změny rozvrhu ze strany studenta v IS KOS: 1.10. od 7.00 h. – 12.10. do 11.00 h.

Od 12.10.2018 11.00 hod. se všechny předměty studenta zapsané v IS KOS stávají závaznými bez ohledu na to, zda student má či nemá k těmto předmětům přiřazený rozvrh.

 

III. Úřední hodiny studijního oddělení v září a říjnu 2018


3. – 5.9.   zrušeny úřední hodiny z důvodu zápisů 1. ročníků bc. studia v posluchárnách
6. – 27.9.   standardní úřední hodiny jako v průběhu semestru
kromě

 • 10.9. – tento den jsou úřední hodiny zrušeny z důvodu zápisů 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách fakulty
 • 12.9., 19. – 20.9. – tyto dny jsou vybrané přepážky uzavřeny z důvodu promocí bc. a mgr. studia v Betlémské kapli, zápis lze provést na ostatních přepážkách.
 • 25.9. – tento den jsou úřední hodiny zrušeny z důvodu náhradních zápisů 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách
 • 26.9. – tento den lze vyřídit studijní záležitosti pouze u jedné přepážky z důvodu náhradních zápisů 1. ročníků bc. studia v posluchárnách

1. – 5.10.   rozšířené úřední hodiny

po8.30 – 11.00 + 13.00 – 15.00
út8.30 – 11.00 + 13.00 – 15.30
st8.30 – 11.00 + 13.00 – 15.00
čt8.30 – 11.00 + 13.00 – 15.00
8.30 – 11.00

od 8.10.   standardní úřední hodiny jako v průběhu semestru

 

IV. Další důležité informace


 1. Podmínkou zápisu do ZS je získání alespoň minimálního počtu kreditů nutného pro pokračování ve studiu, složení všech předmětů podruhé zapsaných.

 2. V rámci termínů řádného zápisu neplatí žádné lhůty pro propadání rozvrhu ani lhůty pro stisknutí tlačítka "Uzavřít zápis". Poslední možnost se řádně zapsat do studia má student 30.9.2018 do 23.59 h. v IS KOS.

 3. Při zahájení zápisů mají všichni studenti v IS KOS nastavené povinné předměty ZS v souladu se studijním plánem včetně jejich rozvrhu. Studenti mohou tuto nastavenou skladbu předmětů měnit (připisovat, rušit předmět).

 4. Kapacita povinných předmětů
  je fakultou centrálně nastavována tak, aby si povinný předmět mohl zapsat každý student, který má tento předmět v předepsaném studijním plánu. Pokud si student z kapacitních důvodů nemůže některý povinný předmět zapsat do rozvrhu (neplatí pro povinně volitelné předměty), musí si v každém případě povinný předmět zapsat do IS KOS bez rozvrhu. Po ukončení řádných zápisů bude kapacita rozvrhu předmětů v průběhu pondělí 1.10. a úterý 2.10. upravena a student si povinný předmět do rozvrhu zapíše.

 5. O kapacitě povinně volitelných a volitelných předmětů rozhoduje příslušná katedra.

 6. Platí systém postupného otevírání přístupu do rozvrhu (popis viz níže).

 7. Zápis do hodin tělesné výchovy
  student si zapisuje do IS KOS daný kód předmětu, dále je nutné zvolit sport a konkrétní výukové hodiny na www.utvs.cvut.cz

 

Postupné otevírání přístupu do rozvrhu
Přístup do rozvrhu bude otvírán studentům postupně po vlnách, vždy pro skupinu studentů s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů za poslední dva semestry. První skupině s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů bude zápis do rozvrhu otevřen v úterý 11.9. po 16. hodině.
KOS při zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů.
První zpracování proběhne 11.9. od 16 hodin, další vždy následující den od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali tímto odpoledním nebo nočním zpracováním dat přístup do rozvrhu, je zaslán ihned informační e-mail, tzn. tito studenti mají v době obdržení e-mailu již tvorbu rozvrhu přístupnou. Přístup bude rozdělen do 5 vln v období od 11.9. do 15.9. Od soboty 15.9. bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.

Výpočet váženého počtu kreditů pro každého jednotlivého studenta se provádí jako součet hodnot (4-ZNÁMKA)*KREDITY pro všechny úspěšně absolvované předměty (A=1 B=1,5 C=2 D=2,5 E=3 F=4, zápočet se počítá jako 3, předměty uznané z předchozího studia se nehodnotí).
Aktuální informace o přístupu studentů do IS KOS jsou zveřejňovány na webové stránce fakultního Výpočetního a informačního centra viz www.fsv.cvut.cz/vic/kos.php.
Základní Informace o IS KOS z Výpočetního a informačního centra Rektorátu ČVUT (správce komponenty) viz Portál ČVUT

 

Výuka v zimním semestru 2018/2019 bude zahájena v pondělí 1. října 2018.

 

24. července 2018

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan                  

 

* * *

  Tisk stránky
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkana č.9/2018 Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 9. srpna 2018, 11:04  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz