Vyhláška děkanky č. 11/2014č.j. 11VD/921/2014

VYHLÁŠKA K VÝUCE POVINNÉHO PŘEDMĚTU "104CIZÍ JAZYK"
V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH


 

Studijní programy vyučované v českém jazyce:

  1. Studenti – cizinci s výjimkou občanů Slovenské republiky (tj. občané s jinou státní příslušností než Česká republika či Slovenská republika) jsou povinni si zapsat v rámci předmětu "104YC1(2)x Cizí jazyk" výuku anglického jazyka.

  2. Studenti – Češi či Slováci jsou povinni si zapsat jeden jazyk ze skupiny "Povinně volitelné jazyky" zveřejněné ve studijních plánech.

 

Studijní programy vyučované v anglickém jazyce:

  1. Studenti – cizinci s výjimkou občanů Slovenské republiky (tj. občané s jinou státní příslušností než Česká republika či Slovenská republika) jsou povinni si zapsat v rámci předmětu "104CZL1(2)Czech/Foreign language1(2)" výuku českého jazyka.

  2. Studenti – Češi či Slováci jsou povinni si zapsat jeden jazyk ze skupiny "Povinně volitelné jazyky" zveřejněné ve studijních plánech.

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka

v z. prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
proděkan

1. října 2014