Vědci a specialisté budou v Praze poprvé v historii jednat o možnostech využití nekonvenčních senzorů pro předvídání a monitoring dešťových srážek

Vědci a specialisté budou v Praze poprvé v historii jednat o možnostech využití nekonvenčních senzorů pro předvídání a monitoring dešťových srážek

Mezinárodní workshop projektu COST Action OpenSense

Fakulta stavební ČVUT v Praze je organizátorem mezinárodního workshopu projektu COST Action OpenSense (The European Cooperation in Science and Technology). Setkání šedesátky odborníků je unikátní šíří přístupu k problematice nekonvenčního měření srážek. Konat se bude v Praze 28. – 30. června 2022, zúčastní se ho vědci z univerzit a výzkumných pracovišť, odborníci z evropských meteorologických institutů, zástupci mobilních operátorů, zaměstnanci konzultačních firem z oblasti meteorologie, městského odvodnění i konzultanti v oblasti využití IoT a ve smart cities.

Cílem třídenního workshopu je nalézt strategie, jak co nejúčinněji zpřístupnit nekonvenční data a zahrnout je do sítě běžných měření, a to s důrazem na jejich získání a zpracování v reálném čase, respektive se zpožděním v řádu několika minut. Čeští vědci z Fakulty stavební ČVUT, Katedry hydrauliky a hydrologie, zde budou například hovořit o svých konkrétních zkušenostech – výzkumu využití dat ze sítě mobilního operátora pro potřeby řízení kanalizace a čistírny odpadních vod.

„S klimatickou změnou očekáváme nárůst množství extrémních srážek a jejich ničivosti, a proto i nárůst ničivých povodní. Hustota stávajících senzorů není ani ve vyspělých zemích dostatečná, aby dokázala extrémnější srážky správně naměřit, v chudších zemích je přitom kvalita měření výrazně horší a naopak dopady těchto událostí obvykle ničivější. Množství netradičních senzorů schopných poskytovat srážková data v reálném čase dramaticky roste a už nyní řádově překračuje hustotu sítě tradičních pozorování. Zároveň budou období extrémních srážek častěji střídat období extrémního sucha, takže přesné informace o spadlých srážkách pomůžou v mnoha oborech se na sucho adaptovat,“ popisuje přínos hledání cesty využití nekonvenčních senzorů Ing. Martin Fencl, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.