OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA

Loga

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 


 

PROJEKT: Inovace studijního programu Architektura a stavitelství

Projekt byl ukončen k 30.3.2015. Podrobné informace o projektu naleznete: zde

 

PROJEKT: Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů

 

PROJEKT: Posílení vazby teoretických předmětů a profesní orientace v prvních dvou ročnících bakalářského studijního programu Stavební inženýrství