OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA

Loga

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 


 

Název projektu:   Inovace studijního programu Architektura a stavitelství
Registrační číslo:   CZ.2.17/3.1.00/36043
Program:   OP Praha Adaptabilita
Název prioritní osy:   Modernizace počátečního vzdělávání
Žadatel:   České vysoké učení technické v Praze
Výše schválené podpory:  1 700 000,04 Kč

 

Hlavním cílem projektu je inovace studijního programu Architektura a stavitelství, která bude realizována následujícími způsoby:

 1. posílením spolupráce s praxí - projekčními a stavebními firmami a státní správou,
 2. otevřením vetší možnosti čerpaní zkušeností ze zahraničí studentům mgr. stupně programu a akademickým pracovníkům,
 3. upravením obsahu předmětů typu ateliér v bc. stupni programu v souladu s požadavky EU na vzdělání architektů.

 

Jak bude cíle dosaženo?

 1. Zahájením výuky v inovovaném studijním programu A+S.
 2. Spoluprácí s praxí na tvorbě zadání studentských projektů, průběžnými konzultacemi v rámci zpracovávání projektů.
 3. Uspořádáním výstav ateliérových projektů za účasti odborníků z praxe.
 4. Účastí studentů na krátkodobých tuzemských i zahraničních stážích, mezinárodní soutěži a letní škole architektury.
 5. Účastí akademických pracovníků na krátkodobých tuzemských i zahraničních stážích, mezinárodní soutěži a letní škole architektury.
 6. Uspořádáním výstav, přednášek a besed s účastníky zahraničních akcí.
 7. Uspořádáním přednášek významných odborníků z praxe.
 8. Úpravou obsahu stávajících studijních plánů na základě zkušeností získaných spoluprácí s praxí a zahraničím.

 

Projekt je určen studentům VŠ a akademickým pracovníkům.

Harmonogram: Zahájení realizace projektu 1.7.2013, ukončení 31.3.2015.