Loga

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO ZAMĚSTNANCE STŘEDNÍCH ŠKOL

 

Reg. č. projekt:   CZ.1.07/1.3.48/02.0005
Odpovědný řešitel:   prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Koordinátor projektu:  Ing. Lucie Doležalová
Project homepage:   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
Kontakt:   lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz ; kominkova@lermo.cz

 

Cile projektu

Hlavním cílem projektu je další vzdělávání pracovníků středních škol (cílové skupiny) v oblasti vodního hospodářství, které je v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Projekt klade důraz na skutečnost, že voda není jen obyčejná surovina, ale vzácný zdroj nepostradatelný pro život na Zemi, a je bezpodmínečně nutné změnit způsob výchovy, tak aby bylo dosaženo trvale udržitelného využívání vodních zdrojů. Projekt vychází z principů EVVO, které se zvláště v poslední době stávají více aktuální zvláště v souvislosti se záměry zahraničních společností těžit břidlicový plyn v oblasti Broumovska a na dalších lokalitách ČR, kde se vyskytují zásoby kvalitní pitné vody, nebo záměr na těžbu černého uhlí taktéž se zásobami kvalitní podzemní vody. Systematická koncepce projektu umožní srozumitelně vysvětlit vzájemné těsné vztahy a vazby mezi zdánlivě izolovanými a nesouvisejícími prvky přírody, které jsou však nenahraditelnou součástí nejen koloběhu vody, ale životního prostředí vůbec, a bez kterých není možná efektivní ochrana a péče o vodu a o celou Zemi. Pouze pedagog znalý těchto souvislostí a vazeb může studentům poskytnout plnohodnotné informace, vedoucí k přijetí osobní odpovědnosti při ochraně vodních zdrojů a životního prostředí jako celku.

V rámci projektu budou připraveny a pořádány kurzy pro zaměstnance středních škol (cílová skupina projektu), ve kterých se seznámí s problematikou vody v nových souvislostech tak, aby mohly rozšířit stávající výuku o aktuální téma formou pro studenty středních škol poutavou a zábavnou. Po ukončení účasti v projektu budou cílové skupiny disponovat znalostmi a výukovými materiály pro práci s mladou generací, a budou tak moci přispět k vytvoření pozitivního vztahu k vodě a životnímu prostředí založenému na respektu, úctě a vědomí vlastní zodpovědnosti.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.