doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

Role na FSv

  • vedoucí / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební (K143)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-602

Odkazy: