prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.

Role na FSv

  • člen vědecké rady / Fakulta stavební
  • mimořádný člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-308

Odkazy: