prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

Role na FSv

  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • D-2112

Odkazy: