doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.

Role na FSv

  • zástupce vedoucího / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební (K154)

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-910

Odkazy: