Architektura a stavitelství -- studijní plán

Studijní program: Architektura a stavitelství (B35AS) Kód studijního plánu: BA201900
Studijní obor nebo specializace: () Kreditů studijního plánu celkem: 240
Informace: tento studijní plán platí od roku 2019


Povinné předměty
sem.
obor Architektura a stavitelství, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
101M1A  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+2 )
1
123SHMA  ( Z,ZK )
3 kred. ( 2+1 )
1
124PSA1  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
1
129AAKO  ( KZ )
4 kred. ( 0+3 )
1
129GPA  ( KZ )
5 kred. ( 0+5 )
1
129UNA  ( ZK )
5 kred. ( 4+0 )
splnit celkem 28 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
obor Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
101YPZO  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
1
105YPDF  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
1
105YPRA  ( Z )
2 kred. ( 2+0 )
1
105YRET  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
1
124YZSK  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
splnit celkem 2 kreditů
Povinné předměty
sem.
obor Architektura a stavitelství, 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
101KGA1  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
101M2A  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
101M1A
2
124PSA2  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
124PSA1
2
129AKR  ( KZ )
4 kred. ( 0+3 )
2
129ATZ1  ( KZ )
4 kred. ( 0+4 )
2
132SMA1  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
splnit celkem 27 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
Architektura a stavitelství, počítačová grafika, 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
129YGA1  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
2
129YGA2  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
2
129YGCI  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
2
129YGRE  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
2
129YG3D  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
splnit celkem 2 kreditů
Povinné předměty
sem.
obor Architektura a stavitelství, 3. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
101M3A  ( Z,ZK )
4 kred. ( 1+2 )
101M2A
3
124SFA  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+3 )
124PSA1
3
125TBA1  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
3
129ATZ2  ( KZ )
6 kred. ( 0+4 )
3
129NB01  ( Z,ZK )
3 kred. ( 2+1 )
3
132PRA  ( Z,ZK )
4 kred. ( 1+2 )
132SMA1
obor Architektura a stavitelství, 4. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
4
124PSA3  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
124PSA2
4
125TB2  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
4
129AT01  ( KZ )
6 kred. ( 0+6 )
4
129NB02  ( Z,ZK )
5 kred. ( 3+1 )
4
132SMA2  ( Z,ZK )
4 kred. ( 1+2 )
132PRA
4
154SGEA  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
obor Architektura a stavitelství, 5. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
5
124PSA4  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+1 )
124PSA3
5
127UB01  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+2 )
5
129DA01  ( ZK )
3 kred. ( 2+0 )
5
129NB03  ( Z )
3 kred. ( 2+1 )
5
133BZA1  ( Z,ZK )
5 kred. ( 3+1 )
132PRA
5
135GEA  ( Z,ZK )
2 kred. ( 1+1 )
5
129AT02  ( KZ )
6 kred. ( 0+6 )
Poznámka: včetně 129AT02
obor Architektura a stavitelství, 6. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
6
127UR2B  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
6
129DA02  ( ZK )
3 kred. ( 2+0 )
6
133BZA2  ( Z,ZK )
5 kred. ( 3+1 )
133BZA1
6
Atelier architektonické tvorby 3
129ATA3  ( KZ )
10 kred. ( 0+8 )
6
135MZA  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
135GEA
6
134DOA1  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
Poznámka: včetně 129AT03
obor Architektura a stavitelství, 7. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
7
122TS1A  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
7
126MMA2  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
7
126SPSK  ( Z )
2 kred. ( 2+0 )
7
129ATV4  ( KZ )
9 kred. ( 0+6 )
7
129DA03  ( ZK )
4 kred. ( 2+0 )
7
134ODA2  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
7
136DSA  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
7
Odborná praxe (3 týdny)
100ODPR  ( Z )
0 kred. ( 0+6 )
splnit celkem 148 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
obor Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
8
105YSAS  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
123YSHA  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
124YDRS  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
124YKSD  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
125YNST  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
125YPMT  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
8
126YVSF  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
127YSUP  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
8
127YUR3  ( Z )
2 kred. ( 2+0 )
8
129YDA4  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
8
129YOPA  ( Z )
2 kred. ( 2+0 )
8
132YKPA  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
133YBKC  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
8
134YNKS  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
135YKA  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
splnit celkem 6 kreditů
Jazyky
sem.
povinně volitelný jazyk - 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
104YCA1  ( Z )
1 kred. ( 0+2 )
2
104YCN1  ( Z )
1 kred. ( 0+2 )
povinně volitelný jazyk - 3. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
104YC2A  ( Z,ZK )
2 kred. ( 0+2 )
104YC1A
3
104YC2N  ( Z,ZK )
2 kred. ( 0+2 )
104YC1N
splnit celkem 3 kreditů
Povinná tělesná výchova
sem.
Povinná tělesná výchova
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
Tělesná výchova
TV1  ( Z )
0 kred. ( 0+2 )
2
Tělesná výchova 2
TV2  ( Z )
0 kred. ( 0+2 )
splnit celkem 0 kreditů
Volitelné předměty
sem.
volitelné předměty pro obor Architektura a stavitelství
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
Architektonické kreslení 3
129XA3K  ( KZ )
1 kred. ( 0+3 )
4
129XA4K  ( Z )
1 kred. ( 0+2 )
splnit celkem 0 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
obor Architektura a stavitelství, bakalářská práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
8
Bakalářská práce
124BPAA  ( Z )
24 kred. ( 0+16 )
8
Bakalářská práce
125BPAA  ( Z )
24 kred. ( 0+16 )
8
Bakalářská práce
129BPAA  ( Z )
24 kred. ( 0+16 )
splnit celkem 24 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr