Building Structures -- studijní plán

Studijní program: Civil Engineering (B3648) Kód studijního plánu: BD201700_08
Studijní obor nebo specializace: Building Structures (3647R016) Kreditů studijního plánu celkem: 240
Informace: valid from 2017-18, new list of optional subjects


Povinné předměty
sem.
Building Structures, Compulsory Subjects, 1st semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
101CG01  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
1
101MT01  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
1
123CS01  ( Z,ZK )
5 kred. ( 3+1 )
1
132ST01  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+2 )
1
154FS01  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
Building Structures, Compulsory Subjects, 2nd semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
101MT02  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
101MT01
2
102PH01  ( Z,ZK )
5 kred. ( 3+1 )
2
105SSU  ( Z,ZK )
6 kred. ( 4+1 )
2
123BM01  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
132ST02  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+2 )
132ST01
Building structures, Compulsory Subjects, 3rd semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
101MT03  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
101MT02
3
124BS01  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
3
132TELA  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
101MT02 132ST02
3
135GSM  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
3
142WEE  ( Z,ZK )
4 kred. ( 3+1 )
Building structures, Compulsory Subjects, 4th semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
4
126ECM  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
4
132SM3E  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
132ST02
4
133FSTC  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
132TELA
4
134FSTT  ( Z,ZK )
3 kred. ( 2+1 )
132TELA
4
136TSUP  ( Z,ZK )
6 kred. ( 5+1 )
4
141HYAE  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
Poznámka: 133FSTD divided
Building structures, Compulsory Subjects, 5th semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
5
124BPH  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
5
132STA  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
132SM3E 132TELA
5
133CM01  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
133FSTC
5
134ST01  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
134FSTT
5
135FS01  ( Z,ZK )
7 kred. ( 3+3 )
135GSM
Building structures, Compulsory Subjects, 6th semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
6
124BC01  ( Z,ZK )
7 kred. ( 2+3 )
124BPH
6
124SDP1  ( KZ )
6 kred. ( 0+4 )
124BPH 124BSD1 124BSD2
6
125BSE  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
6
133CM02  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
133FSTC
6
134TS01  ( Z,ZK )
5 kred. ( 3+1 )
132TELA
Building structures, Compulsory Subjects, 7th semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
7
122TCD  ( Z,ZK )
6 kred. ( 4+2 )
7
123MED  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
7
124BS2D  ( Z,ZK )
3 kred. ( 2+1 )
124BS01
7
124PDRD  ( Z,ZK )
3 kred. ( 2+1 )
124BS01
7
125BSE2  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
7
Odborná praxe (3 týdny)
100ODPR  ( Z )
0 kred. ( 0+6 )
Poznámka: rozdělení 124BS02
splnit celkem 198 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
Building Structures, Project, 7. semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
7
124SDP2  ( KZ )
6 kred. ( 0+4 )
124SDP1
7
133SDP2  ( KZ )
6 kred. ( 0+4 )
124SDP1
7
134SDP2  ( KZ )
6 kred. ( 0+4 )
124SDP1
7
135SDP2  ( KZ )
6 kred. ( 0+4 )
124SDP1
splnit celkem 6 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
Building Structures, Optional Subjects, 7-8th semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
8
101MPRS  ( ZK )
4 kred. ( 2+2 )
7
102PHS  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
8
124BIMR  ( KZ )
2 kred. ( 1+1 )
7
124CADE  ( KZ )
3 kred. ( 0+3 )
8
124EDC  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
7
128CGR  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
8
128CS1  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
8
128CS2  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
8
128YIND  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
8
129ACM1  ( KZ )
3 kred. ( 0+3 )
8
129ACM2  ( KZ )
3 kred. ( 0+3 )
8
129CTA  ( KZ )
2 kred. ( 0+2 )
7
132MMO  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
133CASD  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
7
133YBBD  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
133YCB  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
8
134FSTS  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
134GSTR  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
7
134TBS  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
7
137TENV  ( Z,ZK )
2 kred. ( 1+1 )
8
143ENE  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
7
143ESP  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
7
143SSP  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
8
144BT1  ( ZK )
2 kred. ( 2+0 )
7
144WS  ( KZ )
2 kred. ( 2+0 )
splnit celkem 8 kreditů
Povinné předměty
sem.
Building structures, Compulsory Subjects, 8th semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
8
124FSHB  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
8
126CMAN  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
splnit celkem 12 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
Building Structures, Bachelor Project
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
8
102BPRO  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
8
122BPRO  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
8
123BPRO  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
8
Bachelor Project
124BPRO  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
8
125BPRO  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
8
132BPRO  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
8
133BPRO  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
8
134BPRO  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
8
135BPRO  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
splnit celkem 12 kreditů
Povinná tělesná výchova
sem.
Povinná tělesná výchova
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
Tělesná výchova
TV1  ( Z )
0 kred. ( 0+2 )
2
Tělesná výchova 2
TV2  ( Z )
0 kred. ( 0+2 )
splnit celkem 0 kreditů
Jazyky
sem.
Building Structures, language courses, 1st semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
104CZL1  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
1
104YC1A  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
1
104YC1F  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
1
104YC1N  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
1
104YC1R  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
1
Španělština 1
104YC1S  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
Building Structures, language courses, 2nd semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
104CL2  ( Z,ZK )
2 kred. ( 0+2 )
2
104YC2A  ( Z,ZK )
2 kred. ( 0+2 )
104YC1A
2
104YC2F  ( Z,ZK )
2 kred. ( 0+2 )
104YC1F
2
104YC2N  ( Z,ZK )
2 kred. ( 0+2 )
104YC1N
2
104YC2R  ( Z,ZK )
2 kred. ( 0+2 )
104YC1R
2
104YC2S  ( Z,ZK )
2 kred. ( 0+2 )
104YC1S
splnit celkem 4 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr