Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb -- studijní plán

Studijní program: Stavební inženýrství (B36SI) Kód studijního plánu: BL201900
Studijní obor nebo specializace: Příprava, realizace a provoz staveb (36R0SIL) Kreditů studijního plánu celkem: 240
Informace: tento studijní plán platí od roku 2019 a navazuje na studijní plán 1.-4. semestru programu Stavební inženýrství


Povinné předměty
sem.
Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
5
122TS01  ( Z,ZK )
7 kred. ( 3+3 )
5
124SF01  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
5
133RBZS  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
5
134ROD  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
5
135ZSVT  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
135GEMZ
Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 6. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
6
122PR01  ( KZ )
5 kred. ( 0+4 )
6
122TES2  ( Z,ZK )
8 kred. ( 4+2 )
6
125TZ01  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
6
126KNL  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+2 )
splnit celkem 54 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
6
122YTP  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+3 )
6
122YZS  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+3 )
6
126YMFL  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+3 )
6
134YDK  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+3 )
splnit celkem 6 kreditů
Povinné předměty
sem.
Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 7. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
7
122MKST  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
7
122PR02  ( KZ )
5 kred. ( 0+4 )
122PR01
7
122PSBL  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
7
122TS03  ( Z,ZK )
7 kred. ( 3+3 )
7
126STMN  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 8. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
8
122BPS  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
8
122ITSL  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
8
124KKL  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
124SF01
splnit celkem 48 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, bakalářská práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
8
122BAPL  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
8
126BAPL  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
splnit celkem 12 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr