Architektura a stavitelství -- studijní plán

Studijní program: N0731A010002 -- Architektura a stavitelství (N35AS) Kód studijního plánu: NA201900
Studijní obor nebo specializace: () Kreditů studijního plánu celkem: 120
Informace: tento studijní plán platí od roku 2019


Povinné předměty
sem.
Architektura a stavitelství, povinné předměty, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
124HRRB  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
1
125SYB  ( ZK )
4 kred. ( 4+0 )
1
129AMG1  ( KZ )
14 kred. ( 0+12 )
splnit celkem 25 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
129INT  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
1
129PAPE  ( Z,ZK )
5 kred. ( 3+1 )
1
127USRM  ( ZK )
5 kred. ( 4+0 )
splnit celkem 5 kreditů
Povinné předměty
sem.
Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
105ESSO  ( Z )
3 kred. ( 2+1 )
2
127UVI  ( ZK )
5 kred. ( 4+0 )
2
129SAR  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
splnit celkem 13 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
124PSHB  ( Z,ZK )
5 kred. ( 3+1 )
2
133ARST  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
127UTS  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
129AAKA  ( KZ )
9 kred. ( 0+7 )
2
127ATUR  ( KZ )
9 kred. ( 0+7 )
2
126MGTA  ( ZK )
3 kred. ( 2+0 )
2
129TSTP  ( ZK )
3 kred. ( 2+0 )
2
127UKKO  ( ZK )
3 kred. ( 2+0 )
splnit celkem 17 kreditů
Povinné předměty
sem.
Architektura a stavitelství, povinné předměty, 3. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
127KAZP  ( Z,ZK )
5 kred. ( 3+2 )
3
129UPP  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
3
129AMG2  ( KZ )
16 kred. ( 0+12 )
splnit celkem 25 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 3. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
129DEUM  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
3
127NUKP  ( ZK )
5 kred. ( 3+1 )
splnit celkem 5 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
Architektura a stavitelství, 4. semestr, diplomová práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
4
127DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
4
129DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
splnit celkem 30 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr