Program Budovy a prostředí, obor B, zaměření Technická zařízení budov -- studijní plán

Studijní program: -- Budovy a prostředí (N3649) Kód studijního plánu: NB201801_99
Studijní obor nebo specializace: Budovy a prostředí (3608T006) Kreditů studijního plánu celkem: 90
Informace: tento studijní plán platí od nástupu do studia 2016-17


Povinné předměty
sem.
obor Budovy a prostředí, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
101M04B  ( Z,ZK )
4 kred. ( 1+2 )
1
102FYZB  ( Z )
2 kred. ( 2+0 )
1
124DRS  ( Z,ZK )
3 kred. ( 2+1 )
1
124INB1  ( Z,ZK )
3 kred. ( 2+1 )
1
125SYB  ( ZK )
4 kred. ( 4+0 )
Poznámka: doplněn 125SYB
obor Budovy a prostředí, 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
124ST2B  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
2
125EAB1  ( KZ )
3 kred. ( 2+1 )
2
Modelování energetického chování budov
125MEBU  ( KZ )
3 kred. ( 1+2 )
2
Větrání a klimatizace budov
125VKB  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
splnit celkem 28 kreditů
Předměty zaměření
sem.
obor B, zaměření Technická zařízení, předměty zaměření
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
Elektrotechnika a inteligentní budovy
125EBU  ( ZK )
3 kred. ( 2+0 )
1
Specializovaný projekt 1
125SPB1  ( KZ )
4 kred. ( 0+3 )
1
Vnitřní prostředí a vytápění budov A
125VPVA  ( ZK )
7 kred. ( 4+2 )
2
125LTZB  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
2
125SPB2  ( KZ )
5 kred. ( 0+4 )
2
125ZTTB  ( ZK )
5 kred. ( 4+0 )
Poznámka: sjednocen SYB
splnit celkem 26 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
obor B, zaměření Technická zařízení, povinně volitelné předměty
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
124YBM1  ( Z )
4 kred. ( 1+3 )
2
124YKSD  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
2
124YPZB  ( Z )
2 kred. ( 2+0 )
2
125YATM  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
2
125YOPZ  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
2
125YOZE  ( Z )
2 kred. ( 2+0 )
2
125YUOB  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
2
143APE  ( Z )
2 kred. ( 2+0 )
splnit celkem 6 kreditů
Povinné předměty
sem.
obor B, zaměření Technická zařízení, diplomová práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
125DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
splnit celkem 30 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr