Program Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie -- studijní plán

Studijní program: N0732A260020 -- Geodézie a kartografie (N36GK) Kód studijního plánu: NG201900IG
Studijní obor nebo specializace: Inženýrská geodézie (36T0GKIG) Kreditů studijního plánu celkem: 120
Informace: tento studijní plán platí od nástupu 2019


Povinné předměty
sem.
Geodézie a kartografie, spec. Inřenýrská geodézie, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
101MM4G  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
1
124UPST  ( ZK )
2 kred. ( 2+0 )
1
154ACIG  ( KZ )
2 kred. ( 0+2 )
1
154ING2  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
1
155DPRZ  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
1
155GPL  ( KZ )
2 kred. ( 0+2 )
1
155KAT3  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
1
155TGD3  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
Geodézie a kartografie, spec. Inřenýrská geodézie, 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
136UDST  ( ZK )
2 kred. ( 2+0 )
2
154ING3  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
154SPG  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
154VYIG  ( KZ )
2 kred. ( 0+4 )
2
155FTG2  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
155PKAR  ( KZ )
5 kred. ( 0+3 )
2
155TG4  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
155VTTG  ( KZ )
1 kred. ( 0+2 )
Geodézie a kartografie, spec. Inřenýrská geodézie, 3. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
154EZKA  ( Z,ZK )
3 kred. ( 2+1 )
3
154ING4  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
3
154KOME  ( KZ )
2 kred. ( 0+2 )
3
154LSK  ( KZ )
2 kred. ( 1+1 )
3
154MC3D  ( KZ )
2 kred. ( 0+2 )
3
154MEGE  ( KZ )
2 kred. ( 1+1 )
3
154ZAIG  ( Z,ZK )
2 kred. ( 1+1 )
3
155MSPD  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
3
155PKAZ  ( ZK )
2 kred. ( 2+0 )
3
155VFG  ( KZ )
5 kred. ( 0+3 )
Program GK, spec. Inženýrská geodézie, diplomová práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
4
154DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
splnit celkem 120 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr