obor Příprava, realizace a provoz staveb -- studijní plán

Studijní program: -- Stavební inženýrství (N3607) Kód studijního plánu: NL201900_99
Studijní obor nebo specializace: Příprava, realizace a provoz staveb (3607T045) Kreditů studijního plánu celkem: 90
Informace: tento studijní plán platí od nástupu 2016


Povinné předměty
sem.
obor Příprava, realizace a provoz staveb, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
105PRSP  ( ZK )
4 kred. ( 4+0 )
1
122KVZC  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
1
122PPVT  ( Z,ZK )
7 kred. ( 3+3 )
1
122RSPU  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
1
Speciální technologie
122SPTE  ( ZK )
3 kred. ( 2+0 )
obor Příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
122BOZF  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
2
122PRJL  ( KZ )
5 kred. ( 0+4 )
2
122SPR  ( KZ )
3 kred. ( 1+2 )
2
126FIRL  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
Operační výzkum a matem. metody v technologii
128OPMT  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
134NKPS  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
splnit celkem 56 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
obor Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
122YASP  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
1
122YRTS  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
1
122YTES  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
1
122YTRH  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
1
122YTSD  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
1
122YTSS  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
1
123YTVM  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
1
126YBIM  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
1
126YMIS  ( Z )
2 kred. ( 0+2 )
splnit celkem 4 kreditů
Povinné předměty
sem.
obor Příprava, realizace a provoz staveb, diplomová práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
122DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
splnit celkem 30 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr