obor Materiálové inženýrství -- studijní plán

Studijní program: -- Stavební inženýrství (N3607) Kód studijního plánu: NM201700_99
Studijní obor nebo specializace: Materiálové inženýrství (3911T011) Kreditů studijního plánu celkem: 90
Informace: tento studijní plán platí od nástupu 2016-17


Povinné předměty
sem.
obor Materiálové inženýrství, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
101MA04  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
1
102MSPL  ( KZ )
4 kred. ( 2+2 )
1
123CHS  ( ZK )
3 kred. ( 2+0 )
1
123MINZ  ( Z,ZK )
8 kred. ( 5+2 )
1
123ZFCH  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
1
132PRPM  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
132ANKC
obor Materiálové inženýrství, 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
123DSM  ( ZK )
3 kred. ( 2+0 )
2
123TPM  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
2
Kompozitní materiály
132KMAT  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
132NTP2  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
210DPSM  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
splnit celkem 55 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
obor Materiálové inženýrství, volitelný diplomový seminář
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
102DISM  ( Z )
5 kred. ( 0+4 )
2
123DISM  ( Z )
5 kred. ( 0+4 )
2
132DISM  ( Z )
5 kred. ( 0+4 )
2
Diplomový seminář
210DISM  ( Z )
5 kred. ( 0+4 )
splnit celkem 5 kreditů
Volitelné předměty
sem.
volitelná výběrová matematika
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
101YMAV  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
splnit celkem 0 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
obor Materiálové inženýrství, diplomová práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
102DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
3
123DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
3
132DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
3
210DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
splnit celkem 30 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr