obor Integrální bezpečnost staveb -- studijní plán

Studijní program: -- Stavební inženýrství (N3607) Kód studijního plánu: NQ201700_99
Studijní obor nebo specializace: Integrální bezpečnost staveb (3607T047) Kreditů studijního plánu celkem: 90
Informace: tento studijní plán platí od nástupu 2016-17


Povinné předměty
sem.
obor Integrální bezpečnost staveb, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
124MDPE  ( Z,ZK )
7 kred. ( 3+3 )
1
124PRPO  ( ZK )
2 kred. ( 2+0 )
1
124SPP  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
1
132MPV  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
1
134NKPZ  ( Z,ZK )
9 kred. ( 5+2 )
obor Integrální bezpečnost staveb. 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
Diplomový seminář
124DISE  ( Z )
7 kred. ( 0+4 )
2
124PRO  ( KZ )
5 kred. ( 0+4 )
2
125TZP  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
2
126FRIP  ( ZK )
5 kred. ( 4+0 )
2
144HZP  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
splnit celkem 60 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
obor Integrální bezpečnost staveb, diplomová práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
Diplomová práce
124DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
3
125DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
3
133DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
3
134DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
splnit celkem 30 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr