Water and Environmental Engineering, spec. Environmental Engineering and Science -- studijní plán

Studijní program: N0732A260028 -- Water and Environmental Engineering (N36WE) Kód studijního plánu: NW20200002
Studijní obor nebo specializace: Environmental Engineering and Science (36T0WEEE) Kreditů studijního plánu celkem: 120
Informace: valid from 2020


Povinné předměty
sem.
Water and Environmental Engineering, 1st semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
141HACE  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
1
141HYLE  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
1
144WAQE  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
Water and Environmental Engineering, 2nd semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
142RDME  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
2
143GWHM  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
Water and Environmental Engineering, 3rd semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
142RIAE  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
3
141PJTB  ( Z )
6 kred. ( 0+4 )
Water and Environmental Engineering, 4th semester
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
4
141WEIL  ( Z )
2 kred. ( 2+0 )
splnit celkem 72 kreditů
Předměty zaměření
sem.
Water and Environmental Engineering, specialization Environmental Engineering and Science
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
101MPSE  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
2
143VZHE  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
2
143EMAM  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
3
143SLWM  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
3
143SCRT  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
splnit celkem 30 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
Water and Environmental Engineering, facultative subjects
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
141FPSM  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
1
143WRME  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
2
141REFP  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
2
142IWWS  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
2
144URDR  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
3
142DEE  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
3
142HNME  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
3
144DWE  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+3 )
3
144WWWT  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
splnit celkem 18 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
Water and Environmental Engineering, master thesis
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
4
141DIPM  ( Z )
28 kred. ( 0+12 )
4
142DIPM  ( Z )
28 kred. ( 0+12 )
4
143DIPM  ( Z )
28 kred. ( 0+12 )
4
144DIPM  ( Z )
28 kred. ( 0+12 )
splnit celkem 28 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr