Mezifakultní studijní program Inteligentní budovy -- studijní plán

Studijní program: -- Inteligentní budovy (N3946) Kód studijního plánu: NX201800_99
Studijní obor nebo specializace: Inteligentní budovy (3946T000) Kreditů studijního plánu celkem: 120
Informace: předměty s kódem 2xxx na Fakultě strojní, předměty s kódem Axxx na Fakultě elektrotechnické


Povinné předměty
sem.
Inteligentní budovy, povinné předměty programu
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
124OSIB  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
1
124ST1  ( ZK )
5 kred. ( 2+0 )
1
Rozvody elektrické energie a pohony
A5M14RPI  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+0 )
2
125EABI  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
2
125ESB  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
2
125PIB1  ( Z )
6 kred. ( 0+4 )
2
Regulace v technice prostředí staveb
2161109  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
2
Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika
2161110  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
2
Informační a znalostní systémy
A5M33IZS  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
3
125PIB2  ( Z )
6 kred. ( 0+4 )
3
125SYB  ( ZK )
4 kred. ( 4+0 )
3
125TECE  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
3
Sálavé a průmyslové vytápění
2161102  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
3
Senzory a sítě
A5M38SZS  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+0 )
4
Finance podniku
A5M16FIP  ( KZ )
4 kred. ( 3+1 )
splnit celkem 66 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
124INBB  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
1
124KPKP  ( ZK )
4 kred. ( 3+0 )
1
125EIBB  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
1
125OZEB  ( ZK )
4 kred. ( 2+0 )
1
Zdroje a přeměny energie
2152038  ( KZ )
4 kred. ( 3+1 )
1
Přenosové jevy
2161108  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
1
Elektrické světlo 1
A5M15ES1  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
1
Modelování a simulace systémů
A5M35MAS  ( KZ )
4 kred. ( 2+2 )
1
Měření v budovách
A5M38MEB  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
2
Stavebně tepelná technika 2
124ST2  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
2
125MEC  ( KZ )
4 kred. ( 1+1 )
2
125PBZB  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
2
Alternativní zdroje energie
2162035  ( KZ )
4 kred. ( 2+1 )
2
Vytápění
2162114  ( KZ )
4 kred. ( 2+1 )
2
Vzduchotechnika
2162115  ( KZ )
4 kred. ( 2+1 )
2
Akustické aplikace
A5M02AKA  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
2
Biologické účinky elektromagnetického pole
A5M17BUP  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
2
Elektronika
A5M34ELE  ( KZ )
4 kred. ( 3+0 )
2
Sběr a přenos dat
A5M38SPD  ( KZ )
4 kred. ( 3+0 )
3
Chladicí technika a TČ pro IB
2152060  ( KZ )
4 kred. ( 3+1 )
3
Snižování hluku a vibrací
2162064  ( KZ )
4 kred. ( 2+1 )
3
Experimentální metody 1
2162700  ( KZ )
4 kred. ( 0+0 )
3
Fotovoltaické systémy
A5M13FVS  ( KZ )
4 kred. ( 3+0 )
3
Nezávislé zdroje
A5M13NZZ  ( KZ )
4 kred. ( 3+0 )
3
Ekonomika užití energie
A5M16EUE  ( KZ )
4 kred. ( 3+1 )
3
Elektronické zabezpečovací systémy
A5M34EZS  ( KZ )
4 kred. ( 3+0 )
3
Elektromagnetická kompatibilita
A5M38BEM  ( KZ )
4 kred. ( 1+0 )
splnit celkem 28 kreditů
Povinné předměty
sem.
Inteligentní budovy, diplomová práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
4
125DPIB  ( Z )
26 kred. ( 0+20 )
splnit celkem 26 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr