Diplomová práce

Kód předmětu: 101DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24


Anotace(semestr B201)
diplomová práce
Obsah 
--
Literatura 
[1]  dle zadání
Návaznosti 
--