Fyzika pevných látek ve stavebnictví

Kód předmětu: 102YFPL
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Pevné látky, krystalová struktura, typy vazeb, elektronové mikroskopy, řádkovací tunelový mikroskop, mikroskop atomárních sil, difrakce, difrakční metody, polovodiče, p-n přechod, fotovoltaický jev, solární články, přenos tepla a vlhkosti.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
[2]  Dekker A.J.: Fyzika pevných látek, Academia, Praha, 1966
[3]  Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Přenosové jevy, Academia, Praha, 1968
Návaznosti 
--