Systémy budov

Kód předmětu: 125SYB
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 4+0


Anotace(semestr )
Multikriteriální analýza požadavků na vnitřní prostředí a funkci systémů v jednotlivých typech budov a provozů a kritéria optimalizace pro řešení energetických a ekologických systémů budov. Vazby mezi technickými zařízeními budov a stavbou. Integrovaný pohled na koncepční řešení v různých typech budov z hlediska vnitřních systémů a konstrukčního řešení budov. Např. administrativní budovy, obytné budovy, haly, obchodní centra, kulturní centra, průmyslové stavby, sportovní stavby, rodinné domy, pasivní atd. Posluchači budou seznámeni s požadavky na vnitřní prostředí, charakteristickými prvky energetických a ekologických systémů budov ve vazbě na stavebně-konstrukční řešení budovy pro daný typ budovy.
Obsah 
1. Energeticky optimalizovaná řešení budov, širší souvislosti.
2. Stavebně‐energetické koncepce budov, základní modely, kritéria a strategie
3. Progresivní stavební konstrukční prvky (obálka budovy, vnitřní konstrukce, tepelná setrvačnost, stínicí technika)
4. Progresivní technická zařízení v budovách (vytápění, chlazení, větrání, elektroinstalace, regulace)
5. Integrace prvků využívající obnovitelné energie do budov
6. Koncepce a příklady budov pro bydlení
7. Koncepce a příklady budov pro krátkodobé ubytování, penziony, hotely, studentské koleje
8. Koncepce a příklady budov pro vzdělávání – mateřské a základní školy
9. Koncepce a příklady budov pro vzdělávání – vysokoškolské budovy, specializované školy, vzdělávací centra
10. Koncepce a příklady budov pro sport
11. Koncepce a příklady administrativních budov
12. Koncepce a příklady budov pro zdravotnictví a sociální služby
13. Koncepce a příklady nákupních center a výrobních budov
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Principles of Heating, Ventilating and Air-conditioning, ASHRAE 2000
[2]  Tywoniak J. a kolektiv: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasívní a další. GRADA 2012
[3]  Poznámky k přednáškám a aktuality na webových stránkách předmětu
Návaznosti 
--