Diagnostika stavebních konstrukcí

Kód předmětu: 132YDSK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Seznámení s problematikou diagnostiky stavebních konstrukcí. Monitorování stavebních konstrukcí, využití statické a dynamické experimentální analýzy při diagnostice stavebních konstrukcí - uspořádání experimentu, sledované veličiny, měřicí linka, zpracování a vyhodnocení výsledků experimentu, detekce a lokalizace poškození stavební konstrukce, praktické příklady. Analýza trhlin na stavební konstrukci, zkoušky materiálových vlastností na stávajících konstrukcích, identifikace modelu stavební konstrukce.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Bilčík, J. - Dohnálek, J. : Sanace betonových konstrukcí. Kniha - vydavatelství Jaga group, v.o.s., Bratislava 2003.
Návaznosti 
--